Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazası tazminat hesaplama konusunda farklı cevaplar verildiğinden geniş bir araştırma yaparak paylaşmak istedik. Ayrıca Trafik Kazası tazminatı nasıl hesaplanır sorusuna da cevap arayacağız.

Günümüzde istemesek de trafik kazası haberleri duyuyor veya bizzat şahit oluyoruz. Trafiğe çıkan araç sayısının fazla olmasından tutun da yapılan hatalar bunların sebepleri tabi ki. Kazalar sonuncunda da çeşitli yaralanmalar ve maalesef ölümler de meydana gelebiliyor. Trafiğe çıkan her aracın zorunlu trafik sigortası yaptırma şartı bulunuyor. Kaskodan farklı olan bu sigorta poliçesine sahip olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasak. Yasal olarak her araç sürücüsünün trafik sigortası yaptırması mecburi bir durumdur.

Trafik Sigortası Her Durumda Tazminat Öder mi?

Bir trafik kazası sonrasında oluşan hasarı kusur oranına göre ödeyen trafik sigortasında, araç sahipleri karşı tarafa vereceği zararlara karşı teminat altına alınması söz konusudur. Bununla birlikte trafik sigortası sadece araç hasarlarına karşı değil, aynı zamanda kaza sonucunda ölüm veya yaralanma olması durumunda da yine kusur oranına göre tazminat ödemektedir.

Zorunlu trafik sigortaları dört ana başlık altında toplanmıştır.

  • kişileri maddi zararlar teminatı,
  • sağlık giderleri teminatı,
  • sürekli sakatlık teminatı,
  • destekten yoksun kalma teminatı

Burada özellikle yaralanmalı ve ölümlü kazalarda ortaya çıkan tazminat hakkı konusunda durmak önemlidir.

Trafik Sigortası Sağlık Giderleri Teminatı Nedir?

Sağlık giderleri teminatı üçüncü kişinin trafik kazası sonrası oluşan tedavi masrafları, protez ihtiyacı, organ nakli gibi durumları teminat altına alan düzenlemedir. Tedaviye başlandığı andan tedavinin sonuna kadar yani tedavi giderleri,  bakıcı giderleri, kaza sebebi ile çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler vs.  sağlık gideri teminatıyla karşılanması söz konusudur.

Sakatlanma ve bu sakatlığın kalıcı olma durumunda ise sürekli sakatlık tazminatı devreye girmektedir. Sakatlık oranı, sağlık kurulu yaptığı muayene sonrasında belirlenmektedir.

Hafif yaralanmalarda bile tazminat hakkı durumu söz konusu olabilmektedir. Tazminat hesaplama çeşitli kriterlere göre belirlenir. Kusur oranı da alınacak tazminatı etkiler. Örneğin Herhangi bir işte çalışmayan kişilerin kaza tazminatı hesaplamasında asgari ücret baz alınır.

TAVSİYE MAKALE:  Trafik kazası tespit tutanağına itiraz dilekçesi(İndirin)

trafik kazası tazminat hesaplama
trafik kazası tazminat hesaplama

Trafik kazası tazminatı nasıl hesaplanır ?

Trafik kazasında vefat durumu söz konusu ise öncelikle vefat edenin yaşı, geliri, ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlenir. Daha sonra muhtemel ömürleri ve indirim sebepleri ve Yargıtay kararları da göz önüne alınıp tazminat hesaplanır.

Ancak bu hesaplamalar sigorta şirketleri tarafından hesaplandığında genellikle mahkeme aracılığıyla alınan tazminatın çok altında bir ödeme ortaya çıkabilir. Bu nedenle mağdurların dikkat etmesi ve haklarını mutlaka bir avukat ile aramaları gerekmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatına ölüm tazminatı adı da verilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi ölümlü trafik kazalarında ölenin desteğinden yoksun kalanların zararlarını karşılayan bu teminat, sigorta poliçesinde yer alan esaslara dayanır.

Kaza tazminatı almak için prosedürleri yerine getirmek ve belli bir sürede başvuru yapmak gerekir. Doğru şekilde yapılan başvurular sonucunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınmaktadır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda dava açma hakkı da saklı bulunmaktadır.

Trafik kaza tespit tutanağında yazan kusur oranı oldukça önemlidir.  Zira tazminat hesaplama bu kusur oranına göre yapılır. Tamamen kusurlu olan bir kişinin tazminat hakkı yoktur.

VEFAT EDEN ÇOCUK İSE Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Trafik kazasında, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve babası,  destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilme hakları vardır. Burada sözü edilen destek çocuğun ileride anne ve babasına desteğinin kesilmesidir. Bu tazminat hesaplanırken, vefat eden çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilip karara bağlanır. Yargıtay kararları ile belirlenen hesap ve ölçütlere göre hesaplama yapılarak karar verilir.

Yaralamalı Trafik Kazaları: Yaralamalı trafik kazalarında, destekten yoksun kalma tazminatı bulunmaz. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi, yapılan tedaviye ilişkin giderleri SGK dan talep etmek hakkına sahiptir. Geçici iş göremezlik zararı söz konusu olduğunda ise hastanede veya evinde kalınan ve tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için tazminini isteyebilir.

İş Göremezlik Tazminatı: Trafik kazası neticesinde yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi veya tamamen felç olma durumu veyahut meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedebilirler. Bu nedenlerden dolayı tazminat isteme hakkına sahip olacaktır.

Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı vardır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA :

1. Trafik Kazasında Kusur ve Tazminat Hesabı :

Trafik kazası nedeniyle hesaplanacak maddi tazminat kusur oranına göre belirlendiğinden bahsettik. Şimdi bir de örnek verelim. Kaza sonucu meydana gelen 100.000 TL lik maddi zararda, kazaya karışan araçlardan birisi %60 , diğeri %40 kusurlu ise, %60 kusurlu olan taraf, kusurlu aracı işleteni, maliki ve sigortacısından 60.000 TL oranında sorumlu olmaktadır.

2. Tazminat Hesaplamalarında Evlenme İndirimi:

Trafik Kazası Tazminat Hesaplama yapılırken dikkat edile bir konu da ölümlü trafik kazası neticesinde, eşini kaybetmiş olan tarafın, ileride tekrar evlenebilme ihtimalleri ve tekrar evlenme neticesinde, evlenecekleri kişilerden sağlayacakları desteklerden ötürü, hesaplanacak olan tazminattan belli oranlarda indirim yapılmaktadır.

TAVSİYE MAKALE: Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir? (Dilekçe Örneği)

Trafik Sigortası Kapsamına Manevi Tazminat da Giriyor mu?

Manevi tazminat trafik sigortası kapsamında değerlendirilmez. Fakat hak sahipleri, maddi tazminat davası ile birlikte manevi tazminat davası da açma hakkına sahiptirler. Bu davalar sigorta şirketi ile alakası yoktur. Zarar gören kişiler ve kazaya sebep olan kişiler ve kurumlar arasında açılabilir. Böyle davalarda dikkat edilesi gereken konu zaman aşımı kurallarıdır. Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

Bedensel bütünlüğü zarar gören ve ölüm gerçekleşmesi durumunda ölümden etkilenen yasal mirasçılar, trafik kazasındaki kusur oranlarına göre manevi tazminat davası açma haklarına sahiptirler.

Benzer İçerikler

Yapılan Yorumlar

Bir cevap yazın

Kapat